Tình nguyện viên

Tại WeCARE, các tình nguyện viên giúp tạo ra tiếng nói cho sự chăm sóc nhân ái mà bệnh nhân và gia đình của chúng tôi nhận được. Tình yêu, sự tôn trọng và sự chăm sóc mà các tình nguyện viên của chúng tôi cung cấp là vô cùng quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của bệnh nhân trong thời gian thử thách. Chúng tôi tìm kiếm những cá nhân cam kết làm tăng chất lượng cuộc sống của một người quen mới. Nó có thể bằng cách tương tác trực tiếp với bệnh nhân hoặc làm việc hậu trường trong môi trường văn phòng.

Tình nguyện viên Những cơ hội

  • Hỗ trợ cho bệnh nhân
  • Cung cấp những chuyến thăm thân thiện để nâng cao tinh thần của bệnh nhân
  • Hỗ trợ cho các thành viên gia đình
  • Hỗ trợ người mất
  • Gây quỹ
  • Nhiệm vụ quản trị
  • Tuyên úy
  • Tình nguyện viên thú cưng
  • Nhạc sĩ

Tình nguyện viên Những cơ hội

Vì sự an toàn của bạn và sự an toàn của bệnh nhân và gia đình của chúng tôi, chúng tôi sẽ thực hiện một cuộc phỏng vấn và kiểm tra lý lịch trước khi đưa ra lời mời tham gia chương trình của chúng tôi. Khi bạn trở thành tình nguyện viên, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn định hướng chi tiết về chương trình, vì vậy bạn sẽ hiểu đầy đủ triết lý chăm sóc của chúng tôi và có các kỹ năng cần thiết. Với tư cách là Tình nguyện viên của WeCARE, bạn có thể đóng góp nhiều hay ít thời gian tùy thích.

Để đăng ký Chương trình Tình nguyện viên của WeCARE, hãy liên hệ với info@wecarehospice.org