Trong khoảng Chúng ta

Dịch vụ Ở mức tốt nhất của nó

WeCARE Hospice hỗ trợ mọi người ở nơi mà họ gọi là nhà bằng cách cung cấp các dịch vụ chăm sóc tế bào và giảm nhẹ. Mọi thứ chúng tôi làm đều xuất phát từ niềm đam mê dành cho cộng đồng của chúng tôi và sức khỏe không ngừng của cộng đồng. Chúng tôi làm việc để giữ cho bệnh nhân của mình khỏe mạnh và thoải mái nhất có thể trong mọi giai đoạn của cuộc sống. Chúng tôi sử dụng phương pháp tiếp cận theo định hướng nhóm để chăm sóc y tế, kiểm soát cơn đau, cũng như hỗ trợ tinh thần và tinh thần phù hợp với từng bệnh nhân duy nhất.