Mọi người đều xứng đáng có câu trả lời

Thường xuyên Các câu hỏi được hỏi

Hospice là một sự lựa chọn tốt nhất cho nhiều người tìm kiếm sự chăm sóc ở giai đoạn cuối đời. Đó là một dịch vụ được cung cấp khi không còn sự chữa trị nào hiệu quả nữa và chỉ tập trung làm cho bệnh nhân dễ chịu, thoải mái mà thôi. Triết lý của Hospice là coi nặng chất lượng của cuộc sống ở giai đoạn nầy hơn cả việc chữa trị gây sự chịu đựng đau đớn cho thể xác – và giúp người bệnh có được sự thoải mái với gia đình của họ, với những ước muốn cuối cùng của họ, và vui hưởng những ngày sau chót trong cuộc đời của họ.

Sự chăm sóc Hospice dành cho bất cứ người nào có một căn bệnh nặng khó thể cứu chữa hoặc bệnh nan y ở giai đoạn cuối. Khi những cách chữa trị không còn hiệu quả hoặc không hy vọng gì nữa; mục tiêu chữa trị được đổi qua thành sự làm giảm nhẹ bớt những sự hành hạ của căn bệnh đối với bệnh nhân, giúp họ sống những ngày còn lại một cách dễ chịu hơn. Để bắt đầu được hưởng sự chăm sóc Hospice, đòi hỏi cần có một giấy giới thiệu từ bác sĩ; nhưng bất cứ ai cũng có thể cung cấp thêm thông tin. Hầu hết các nguồn hoàn trả đòi hỏi một sự tiên đoán thời gian còn lại từ 6 tháng trở xuống thông thường cho mỗi bệnh nhân. Những bệnh nhân với những căn bệnh ung thư và không phải ung thư đều có thể hội đủ điều kiện để nhận sự chăm sóc Hospice.

Sự chăm sóc Hospice là dịch vụ do một nhóm nhân viên làm việc phối hợp chặt chẽ với nhau, tập trung vào việc phục vụ những nhu cầu mọi mặt của một bệnh nhân đang đi vào cửa tử – về thể chất, tâm lý, hoặc tinh thần. Nhóm nầy cung cấp những dịch vụ sau đây ngay tại nhà của người bệnh hay bất cứ nơi cư ngụ nào khác của họ:

  • Y tá chuyên nghiệp (RNs) đến nhà thăm viếng thường xuyên để lượng định triệu chứng, điều chỉnh thuốc men, hướng dẫn bệnh nhân về những sự thay đổi nếu có.
  • Cho thuốc để giảm bớt những sự chịu đựng gây đau đớn khó chịu như các loại thuốc an thần, thuốc ngủ, truyền dưỡng khí oxy hay nước biển (IV fluids).
  • Chăm sóc cơ thể, việc ăn ở của bệnh nhân như tắm rửa thay quần áo hoặc dọn giường, nấu bữa ăn…
  • Cố vấn tinh thần và tình cảm cho bệnh nhân và gia đình để đương đầu với những thử thách phải chịu đựng trong giai đoạn cuối của cuộc đời.
  • Cung cấp thiết bị và dụng cụ y tế như giường bệnh, bình dưỡng khí oxygen, xe lăn, và bồn cầu có thể đặt tại giường cho bệnh nhân.
  • Tình nguyện viên giúp đỡ, ủng hộ tinh thần cho bệnh nhân và gia đình.

Bệnh nhân và gia đình thường nói với chúng tôi rằng ước gì họ biết đến chương trình Hospice sớm hơn. Thật sự thì chẳng bao giờ là quá trễ cả! Một số sự chẩn đoán có thể được nhận sự chăm sóc Hospice nếu bệnh ở giai đoạn trầm trọng, như là: Ung thư ở giai đoạn cuối, trụy tim, teo bắp thịt không cử động được (ALS), hư gan, đột quỵ, mất trí nhớ, …

Đối với hầu hết những sự chăm sóc gọi là Home Health Care thì mục đích là giúp bệnh nhân sớm khỏe mạnh trở lại. Trong khi chăm sóc trong chương trình Hospice thì nhóm chăm sóc đã biết rằng bệnh nhân của họ sẽ không khôi phục lại được. Nên sự chăm sóc chỉ tập trung về mặt làm cho bệnh nhân thoải mái hơn là chữa trị. Cũng còn có nhiều dịch vụ và sự tiếp cận trong chương trình Hospice hơn là Home Heath Care, như là những sự thăm viếng thường xuyên hơn, cùng với sự cung cấp máy móc, thiết bị y khoa; và sự hổ trợ tâm linh tình cảm về mặt tinh thần.

Sự chăm sóc theo chương trình Hospice được cung cấp tại một nơi nào thích hợp nhất với sự yêu cầu của mỗi bệnh nhân và gia đình họ. Trong khi hầu hết bệnh nhân thích ở ngay tại nhà của họ hơn, nhưng sự chăm sóc Hospice cũng có thể được cung cấp tại các nhà dưỡng lão, bệnh viện, cơ sở trợ giúp người bệnh tật, vv… theo nhu cầu của từng bệnh nhân.

Được. Tuy nhiên, nhiều triệu chứng thường đòi hỏi sự chăm sóc ở bệnh viện vẫn có thể chăm sóc một cách thành công tại chỗ bởi một nhóm nhân viên Hospice chuyên nghiệp mà khỏi cần phải bị căng thẳng bởi những thủ tục nhập viện. Thông thường trên thực tế, khi một bệnh nhân vào chương trình Hospice, tất cả mọi sự chữa trị từ bệnh viện đã được tận dụng và không còn hiệu quả nữa rồi. Nếu một bệnh nhân thấy cần phải trở lại bệnh viện để chữa trị, họ phải ký giấy ra khỏi chương trình chăm sóc Hospice.

Chúng tôi là một công ty trực tiếp điều hành bởi các bác sĩ và quan tâm sâu sắc về vấn đề làm cho bệnh nhân an tâm thoải mái và giúp đỡ tối đa để họ vượt qua thời điểm khó khăn nầy. Mục tiêu phục vụ của chúng tôi là: con người, bệnh nhân; chứ không phải lợi nhuận. Trách nhiệm được đặt ra của chúng tôi là đáp ứng được mọi nhu cầu của các bệnh nhân và những gia đình mà chúng tôi phục vụ. Như danh hiệu được chọn cho công ty chúng tôi “WeCARE Hospice”, quí vị có thể tin tưởng rằng chúng tôi sẽ cung cấp những dịch vụ tốt nhất và sự chăm sóc đầy tình người nhất.